• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל

חדשות

20.06.2016, 10:16
11.05.2016, 09:36
27.04.2016, 10:12
26.04.2016, 10:07
30.03.2016, 08:38
13.12.2015, 09:23
24.11.2015, 09:54
09.11.2015, 10:10
04.10.2015, 09:28