• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל

חדשות

21.06.2018, 09:04
07.01.2018, 09:37
29.12.2017, 10:15
03.12.2017, 08:50
20.11.2017, 07:47
14.11.2017, 09:00