• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
סקירות מומלצות של האיגוד לנוירולוגיה של הילד והתפתחותו

Febrile Seizures: Clinical Practice Guideline for the Long-term Management of the Child With Simple Febrile Seizures: The american academy of pediatrics, Pediatrics 2008;121;1281-1286


Guidelines for imaging infants and children with recent-onset epilepsy: Gaillard WD et al., Epilepsia 2009 Sep;50(9):2147-53


Genetics of epilepsy syndromes starting in the first year of life Deprez et al. Neurology.2009; 72: 273-281


Neuropsychological status at seizure onset in children: Risk factors for early cognitive deficits: P. S. Fastenau, PhD et al., Neurology 2009;73:526-534


Myelin Abnormalities without Oligodendrocyte Loss in Periventricular Leukomalacia: Saraid S. Billiards et al., Brain Pathol. 2008 April ; 18(2): 153–163.