• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
מחקרים

האם יש קשר בין קצב הגדילה לבין תוצאים קוגנטיביים בילדות?

לא נמצאה תועלת בתאוצת צמיחה גבוהה עבור תוצאים קוגנטיביים, מלבד עבור יילודים שנולדו במשקל לידה נמוך לגיל ההריון עבורם צמיחה מפצה מוקדמת ייתכן ומשפרת תוצאות IQ לא מילולי

מטרת המחקר הייתה להעריך את החשיבות היחסית של גדילה כללית ובתקופת היילוד והאינטראקציה של אלו עם צמיחה התוך-רחמית עבור קוגניציה באוכלוסייה ללא מצוקה תזונתית.

במחקר נכללו 1,052 ילדים מתוך פרוייקט ויוה, עוקבה פרוספקטיבית מהעיר בוסטון שבמדינת מסצ'וסטס. בעזרת מודלים של שגם לניארי עם השפעות מעורבות החוקרים בחנו מגמות צמיחה לאורך, שינוי במשקל וב-BMI מגיל לידה ועד גיל שבע שנים והעריכו את התאוצה המתוקננת הכוללת (0-7 שנים) ובכל תקופה בנפרד; ינקות מוקדמת (0-4 חודשים), ינקות מאוחרת (4-15 חודשים), פעוטות (15-37 חודשים) וילדות מוקדמת (37-84 חודשים). החוקרים חקרו את הקשר בין תאוצות גדילה והאינטראקציות בינם לבין משקל לידה וההשפעות על מידת IQ, למידה וזכרון חזותי ויכולות מוטוריות חזותיות בגיל אמצע הילדות (גיל ממוצע של 7.9 שנים).

תוצאות המחקר הדגימו כי תאוצה כוללת גבוהה קשורה לציון זכרון עיצובי גבוה יותר, במידה מועטה, (בטא מתוקנן של 0.19, רווח בר-סמך של 95%, -0.01 ועד 0.38; p=0.057) אך IQ מילולי נמוך יותר (בטא מתוקנן של -0.88, רווח בר-סמך של 95%, -1.76 ועד 0; p=0.051). תאוצת גדילה גבוהה יותר בינקות מוקדמת נמצאה קשורה לציון גבוה יותר של תפקוד מוטורי חזותי (בטא מתוקנן של 1.92, רווח בר-סמך של 95%, 0.67-3.18). תאוצה כוללת גבוהה יותר בעליית BMI נמצא קשורה ל-IQ מילולי נמוך יותר (בטא מתוקנן של -0.71, רווח בר-סמך של 95%, -1.52 ועד 0.11; p=0.09). תאוצת גדילה גבוהה יותר ב-BMI בינקות המאוחרת נמצאה קשורה ל-IQ מילולי (בטא מתוקנן של -1.21 רווח בר-סמך של 95%, -2.07 ועד -0.34) וציון זכרון עיצובי (בטא מתוקנן של -0.22, רווח בר-סמך של 95%, -0.42 ועד -0.03) נמוכים יותר וציון זכרון חזותי גבוה יותר (בטא מתוקנן של 0.22, רווח בר-סמך של 95%, 0.01-0.43). תאוצת גדילה גבוהה יותר בינקות המוקדמת (סטיית תקן של -1.5 לעומת 1.5) נמצאה קשורה ל-IQ לא מילולי גבוה יותר (גבולות של 102.6 [רווח בר-סמך של 95%, 98.9-106.3] לעומת 108.2 [רווח בר-סמך של 95%, 104.9-111.6]) בקרב ילדים שנולדות במשקל קטן לגיל לידה (p אינטראקציה של 0.04).

מסקנת החוקרים הייתה כי בקרב ילדים עם תזונה תקינה לא נראה כי ישנה עדיפות קוגניטיבית לצמיחה ליניארית מהירה יותר, מלבד עבור ילדים שנולדו במשקל קטן לגיל לידה. ממצאים אלו מדגישים את החשיבות האפשרית של צמיחה מפצה בינקות המוקדמת.

מקור:

Growth Velocities Across Distinct Early Life Windows and Child Cognition: Insights from a Contemporary US Cohort. Yi Ying Ong, Sheryl L. Rifas-Shiman, Wei Perng, Mandy B. Belfort, Evelyn Law,Marie-France Hivert, Emily Oken, Henning Tiemeier, Izzuddin M. Aris. The Journal of Pediatrics December 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  גדילה,  צמיחה,  משקל לידה,  ינקות,  תפקוד מוטורי-קוגניטיבי
תגובות