• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
מחקרים

גלוקוז ביילודים עם פגיעה מוחית המטופלים בעזרת היפותרמיה

נמצא כי ביילודים עם פגיעה מוחית אשר עוברים טיפול היפותרמי משמר מח ישנו קשר חלש בין רמות הגלוקוז בדם לבין רמות הגלוקוז במח, וכי שניהם לא קשורים לקשר הזלפת הגלוקוז

בדיקת רמת גלוקוז ביילוד. אילוסטרציה: שאטרסטוק

מטרת המחקר הייתה לקבוע את הקשר בין ריכוזי הגלוקוז במוח ולבין קצב הזלפת הגלוקוז (Glucose Infusion Rate - GIR) וריכוז גלוקוז בדם עבור יילודים עם אנצפלופתיה של פגות המטופלים בהיפותרמיה (Therapeutic Hypothermia - TH).

במחקר תצפיתי זה מדדו את ריכוז הגלוקוז במוח בזמן TH בעזרת תהודה מגנטית ספקטרוסקופית (Magnetic Resonance Spectroscopy - MRS) והושוו לריכוזי גלוקוז ממוצעים בדם, בזמן ההדמיה. החוקרים אספו גם מידע קליני (גיל הריון, משקל לידה, GIR, שימוש בתרופות הרדמה) שעלול להשפיע על צריכת הגלוקוז. חומרת הפגיעה המוחית דורגה על ידי נוירורדיולוגיים על פי הדמיית תהודה מגנטית.

במחקר נכללו 360 ערכי גלוקוז בדם ו-402 MRS עבור 54 יילודים (30 בנות, גיל לידה ממוצע של 38.6±1.9 שבועות). 41 מהיילודים סבלו מפגיעה מוחית בדרגה קלה ואילו 13 סבלו מפגיעה מוחית בינונית-חמורה. ערכים חציוניים של GIR וגלוקוז בדם במהלך TH עמדו על 6 מ"ג/ק"ג/דקה (טווח בין-רבעוני של 5-7) ו-90 מ"ג/ד"ל (טווח בין-רבעוני של 80-102), בהתאמה. תוצאות המחקר הדגימו כי לא נמצא מתאם בין GIR לבין רמות גלוקוז בדם או במוח. רמות גלוקוז במוח היו גבוהים באופן מובהק בזמן TH, לעומת לאחר סיום הטיפול (65.9±22.9 לעומת 60±25.2 מ"ג/ד"ל; p<0.01), ולא נמצא מתאם מובהק בין רמות גלוקוז בדם לבין רמות גלוקוז במוח בזמן TH (גרעינים בזליים: r=0.42, תלמוס: r=0.42, חומר אפור קורטיקלי: r=0.39, חומר לבן: r=0.39; p<0.01 עבור כולם). לא נמצא הבדל מובהק ברמות הגלוקוז במוח כתלות בחומרת הפגיעה המוחית.

במהלך TH, רמות גלוקוז במוח תלוי באופן חלקי בריכוז הגלוקוז בדם. מחקרים נוספים נצרכים לצורך הבנת צריכת הגלוקוז על ידי המוח ורמות גלוקוז מיטביות במהלך טיפול היפותרמיה לשימור תפקוד מוחי.

מקור:

Tetarbe M, Wisnowski JL, Geyer E, Tamrazi B, Wood T, Mietzsch U, Blüml S, Wu TW. Cerebral Glucose Concentration in Neonatal Hypoxic-Ischemic Encephalopathy during Therapeutic Hypothermia. J Pediatr. 2023 Oct;261:113560. doi: 10.1016/j.jpeds.2023.113560. Epub 2023 Jun 14. PMID: 37321289.

נושאים קשורים:  מחקרים,  גלוקוז,  יילודים,  היפותרמיה טיפולית,  פגיעה מוחית
תגובות