• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
מחקרים

מטבוליטים של שומן כסמנים ביולוגיים להישנות של טרשת נפוצה בילדים

הימצאות של אציל-קרניטין וחומצות שומן רב בלתי-רוויות בסרום של ילדים עם טרשת נפוצה נקשרה עם שיעורי הישנות גבוהים יותר ומוגבלות קשה יותר. מספר סמנים ביולוגיים נקשרו עם שיעור נמוך יותר של הישנויות בחולים אלו

תאי שומן (צילום: אילוסטרציה)
תאי שומן (צילום: אילוסטרציה)

בחולי טרשת נפוצה (MS) קיימים שינויים של המטבולום במחזור הדם (circulating metabolome), אך עד כה לא נעשה מחקר מקיף על היכולות הפרוגנוסטיות של השינויים הללו. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Multiple Sclerosis Journal', מטרת החוקרים הייתה לקבוע האם קיים קשר בין שינויים במטבוליטים של שומנים בסרום לבין הסיכון להישנות ולמוגבלות בילדים עם MS.

כרקע לכך, החוקרים מצינים כי מטבוליטים של ליפידים עשויים להוות גורם עניין מיוחד בחולים אלו, וזאת בשל תפקידיהם המרובים במוח. מטבוליטים אלו יכולים לשמש כרכיבים מבניים, מקורות אנרגיה ומולקולות ביו-אקטיביות. עוד מציינים החוקרים כי בחינת מטבוליזם השומנים בפריפריה, המשמשים כמקור השומנים העיקרי למוח, עשויה לסייע בהשגת הבנה מעמיקה יותר של מחלת ה-MS.

במסגרת המחקר נאספו 61 חולי טרשת נפוצה שהחלה בילדות, ועד 4 שנים טרם השתתפותם במחקר. החוקרים אספו מהמשתתפים דגימות סרום ונתוני הישנות אורכיים פרוספקטיביים ומדדי חתך (cross-sectional) בנוגע למוגבלות (Expanded Disability Status Scale - EDSS). מחקר המטבולום (metabolomics) בסרום נערך באמצעות untargeted liquid chromatography וספקטרומטר מסה, והחוקרים ערכו קיבוץ של המטבוליטים לפי מסלולים מוגדרים מראש. החוקרים השתמשו במודלי התפלגות בינומית שלילית ורגרסיה לינארית על מנת להעריך את הקשרים בין מקבצי המטבוליטים לבין שיעורי ההישנות וציון ה-EDSS, בהתאמה.

מתוצאות המחקר עולה כי נוכחות של אציל-קרניטין (acylcarnitines) בסרום (שיעור הישנות: normalized enrichment score (NES) = 2.1, q = 1.03E-04; EDSS: NES= 1.7, q = 0.02) וחומצות שומן רב בלתי-רוויות (שיעור הישנות: NES = 1.6, q = 0.047; EDSS: NES = 1.9, q = 0.005) נקשרה עם שיעורי הישנות גבוהים יותר וציון גבוה יותר ב- EDSS. לעומת זאת, הימצאות של phosphatidylethanolamines (שיעור הישנות: NES = 2.3-, q = 0.002; EDSS: NES = 2.1-, q = 0.004), פלסמלוגנים (שיעור הישנות: NES = 2.5-, q = 5.81E-04; EDSS: NES = 2.1-, q = 0.004) ומטבוליטים של חומצות מרה ראשוניות (primary bile acid) (שיעור הישנות: NES = 2.0-, q = 0.02; EDSS: NES = -1.9, q = 0.02) בסרום נקשרה עם שיעורי הישנות נמוכים יותר וציון נמוך יותר ב- EDSS.

לסיכום, ממצאי החוקרים תומכים בתפקידם של מטבוליטים מסוימים של שומנים בהישנויות של טרשת נפוצה בילדים, ובתרומתם למוגבלות בקרב חולים אלו.

מקור:

Virupakshaiah A, Ladakis DC, Nourbakhsh B, et al. Several serum lipid metabolites are associated with relapse risk in pediatric-onset multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2023;0(0). doi:10.1177/13524585231171517

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  טרשת נפוצה בילדים,  מוגבלות,  מטבוליטים,  הישנות
תגובות