• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
מחקרים

האם שימוש בקנאביס גורם להפרעה בהתפתחות המוח?

לא נמצא קשר בין גיל ומידת החשיפה לקנאביס לבין שינויים בנפחי מוח של מתבגרים עם וללא חשיפה לקנאביס

מוח (איור אילוסטרציה)
מוח (איור אילוסטרציה)

שימוש בקנאביס הינו שכיח מאוד בקרב אוכלוסייה צעירה, וזו מקושרת לתוצאים פסיכוסוציאליים ירודים. תוצאים אלו יוחסו להשפעה של חשיפה לקנאביס על המוח המתפתח. עם זאת, ממצאים ממחקרים בודדים על אודות נפח המוח במתבגרים הצורכים קנאביס אינם חד-משמעיים.

מטרת המחקר הייתה לבצע סקירה מערכתית של המידע על אודות הבדלים בנפח המוח של מתבגרים עם וללא חשיפה לקנאביס בגילאי 12-26 שנים, בהם יש התבגרות מוחית משמעותית, ולהתייחס לתפקיד של נפחי מוח כלליים (Global Brain Volumes - GBV). מטרה משנית של המחקר הייתה לשלב בין ממצאים על אודות גיל ומדדי נפח המוח של נבדקים הצורכים קנאביס. לבסוף החוקרים ביקשו להעריך את איכות המידע הקיים בנושא.

במסגרת המחקר בוצע חיפוש מערכתי בשלושה מאגרים (PubMed, Scopus, PsycINFO) לפי הקווים המנחים של PRISMAי(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). החוקרים ביצעו ניתוח-על (עם וללא תקנון עבור GBV) של הבדלים בנפחי המוח של צעירים הצורכים קנאביס לבין של אלו שלא. כמו כן, בוצעו רגרסיות-על לצורך הערכה של השפעת הגיל על ההבדלים בנפחים.

בניתוח העל נכללו 16 מחקרים, בהם נכללו 830 נבדקים עם גיל חציוני של 22.5 שנים (טווח של 14-26 שנים). מהם 386 צרכו קנאביס באופן קבוע (גיל התחלה של 15-19 שנים) ו-444 היו מקרי ביקורת. תוצאות המחקר לא הדגימו הבדל באף מדד של נפחי מוח כלליים (כולל; נפח תוך-גולגולתי, כלל מוחי, חומר לבן, חומר אפור) או בנפחי מוח אזוריים (כגון; היפוקמפוס, אמיגדלה, קליפת המוח האורביטו-פרונטלי ומוחון). על פי ניתוח העל נמצא כי גיל ומידת השימוש בקנאביס לא ניבאו הבדלים בנפחי המוח בין הקבוצות. נמצאה עדות קלה להטיית פרסום (p של מבחן אגר > 0.1).

מסקנת החוקרים הייתה כי בניגוד למחקרים על מבוגרים (או על קבוצות של מבוגרים ומתבגרים יחד), מחקרים בודדים וניתוחי על הדגימו הבדלים לא מובהקים בנפחי המוח של נבדקים צעירים עם וללא חשיפה לקנאביס. אמנם ייתכן ויש צורך בשימוש ממושך וכבד בקנאביס על מנת לראות הבדלים בנפחי המוח, ולכן יש צורך במחקרים נוספים על נבדקים צעירים הצורכים קנאביס על מנת למפות באופן מדוייק את ההשפעות הנוירואנטומיות של קנאביס.

מקור:

Brain Anatomical Alterations in Young Cannabis Users: Is it All Hype? A Meta-Analysis of Structural Neuroimaging Studies. Valentina Lorenzetti, Magdalena Kowalczyk, Leonie Duehlmeyer, et al. Cannabis and Cannabinoid Research. Feb 1, 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנאביס,  נפח המוח,  התפתחות המוח,  ילדים ונוער
תגובות
15.05.2023, 19:50

גם לא מצאו הבדלים בנפח המוח בין חולים סכיזופרנים ובריאים.
אבל יש ים מחקרים שהראה סיכון לסכיזופרניה בקרב משתמשי קנביס.
רק לאחרונה פורסם כאן מחקר המראה כי כחמישית ממקרי סכיזופרניה ניתנים למניעה פשוטה ע"י מניעת חשיפה לקנביס.
שלא לדבר על שורה של נזקים אחרים.