• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
מחקרים

מדדי הגדילה של פגים והשפעתם על תוצאי בריאות בהמשך החיים

נמצא כי לבנות שנולדו בתקופת הפגות הקיצונית אשר מדגימות עליה משמעותית במשקל או ביחס משקל/גובה בשנתיים הראשונות לחיים יש סיכוי גבוה יותר לסבול מהשמנת יתר בגיל 10 שנים

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין שינויים במשקל, בגובה וביחס בין משקל לגובה במהלך הינקות לבין תוצאים שונים בהמשך החיים של תינוקות שנולדו בפגות קיצונית.

החוקרים בחנו בקרב המשתתפים במחקר ELGANי(Extremely Low Gestational Age Newborn) את המשקל והאורך של פגים ביום שחרורם מהמחלקה לטיפול נמרץ פגים (Neonatal Intensive Care Unit - NICU) ושוב בגיל שנתיים. בנוסף הם בחנו תוצאים נוירוקוגנטיביים, פסיכיאטריים ותוצאי בריאות כלליים בגיל 10 ו-15 שנים. בעזרת רגרסייה לוגיסטית רב-משתנית החוקרים בחנו את ציוני ה-Z של המתאם בין עליה במשקל, בגובה וביחס משקל/גובה בין גיל שחרור מה-NICU לבין גיל שנתיים ותוצאי בריאות בגיל 10 ו-15 שנים. עליה משמעותית הוגדרה לפי המצאות בחימש העליון, ועליה נמוכה הוגדרה לפי המצאות בחימש התחתון.

תוצאות המחקר הדגימו כי עלייה משמעותית במשקל וביחס משקל/גובה עד שנתיים לאחר שחרור מהפגייה נמצא קשור להסתברות גבוה יותר לסבול מהשמנת יתר בגיל 10 שנים, אך לא בגיל 15 שנים. קשר זה נמצא רק עבור נבדקות ממין נקבה. עליה משמעותית בציוני Z של הגובה נמצא קשור לירידה בסיכוי לסבול מהשמנת יתר בגיל 15 שנים. הקשר החיובי היחיד שנמצא בין שינויים משמעותיים במדדי גדילה לבין תוצאי בריאות היה בין עליה משמעותית ביחס משקל/גובה לבין סיכויים נמוכים להפרעה קוגניטיבית בגיל 10 שנים.

מסקנת החוקרים הייתה כי במהלך השנתיים שלאחר שחרור מה-NICU, נקבות שנולדו בגיל פגות קיצונית אשר הדגימו עליה משמעותית במשקל או ביחס משקל/גובה נמצאו עם סיכוי מוגבר לסבול מהשמנת יתר בגיל 10 שנים, אך לא בגיל 15 שנים. תינוקות המדגימים עליה משמעותית במדדי הגדילה בשנתיים שלאחר שחרור מה-NICU מדגימים תוצאים נוירוקוגנטיביים ופסיכיאטריים זהים בגיל חטיבת הביניים והתיכון לתינוקות עם שינויים פחות משמעותיים במשקל וביחס משקל/גובה.

מקור:

O'Shea TM, Register HM, Yi JX, Jensen ET, Joseph RM, Kuban KCK, Frazier JA, Washburn L, Belfort M, South AM, Santos HP Jr, Shenberger J, Perrin EM, Thompson AL, Singh R, Rollins J, Gogcu S, Sanderson K, Wood C, Fry RC; ELGAN-ECHO Pulmonary/Obesity Group. Growth During Infancy After Extremely Preterm Birth: Associations with Later Neurodevelopmental and Health Outcomes. J Pediatr. 2023 Jan;252:40-47.e5. doi: 10.1016/j.jpeds.2022.08.015. Epub 2022 Aug 18. PMID: 35987367.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מדדי גדילה,  השמנת יתר,  פגות קיצונית,  התפתחות נוירולוגית
תגובות