• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
מחקרים

הקשר בין משך החשיפה למסכים ובין הספקטרום האוטיסטי בילדים

נמצא כי בילדים בנים, אך לא בבנות, זמן ממושך של חשיפה למסכים בגיל שנה נקשר באופן מובהק עם המצאות הפרעת הספקטרום האוטיסטי בגיל שלוש

19.10.2022, 12:36

עד כה, לא ברור באיזו מידה משך זמן החשיפה למסכים בתקופת הינקות קשורה לאבחנה לאחר מכן עם הפרעת הספקטרום האוטיסטי (ASD).

במחקר אשר ממצאיו פורסמו בכתב העת 'JAMA Pediatrics', מטרת החוקרים הייתה לבחון את הקשר בין זמן המסך בינקות ובין התפתחות של ASD בגיל 3 שנים. לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה במהלכו נעשתה אנליזה על נתונים מדיאדות אם-ילד בעוקבת לידה גדולה ביפן. במחקר נכללו ילדים שנולדו לנשים אשר גויסו בין ינואר 2011 למרץ 2014, ואנליזת הנתונים נערכה בדצמבר 2020. המחקר נערך על ידי ה- Japan Environment and Children’s Study Group, בשיתוף עם 15 מרכזים אזוריים ברחבי יפן. חשיפת המחקר כללה את זמן המסך בגיל שנה. משתנה התוצא, ילדים שאובחנו עם הפרעה על הספקטרום האוטיסטי בגיל 3 שנים, הוערך באמצעות שאלון שנשלח לאימהותיהם של הילדים המשתתפים.

אנליזת המחקר נערכה על 84,030 דיאדות אם-ילד בסך הכל. שכיחות הילדים עם הפרעה על הספקטרום האוטיסטי בגיל 3 שנים הייתה 392 לכל 100,000 (0.4%), ולבנים היה סיכוי גבוה פי 3 לאבחנה עם הפרעה על הספקטרום האוטיסטי לעומת בנות. אנליזת רגרסיה לוגיסטית הדגימה כי בקרב בנים, תוך התייחסות ל"ללא מסך", יחסי הסיכויים המתוקננים היו: פחות משעה, יחס הסיכויים 1.37 (רווח בר-סמך של 95% 0.71-2.69; P = .35), בין שעה ועד לפחות משעתיים, יחס הסיכויים 2.16 (רווח בר-סמך של 95% 1.13-4.14; P = .02), בין שעתיים ועד לפחות מ-4 שעות, יחס הסיכויים 3.48 (רווח בר-סמך של 95% 1.83-6.65; P < .001) ולמעלה מ-4 שעות, יחס הסיכויים 3.02 (רווח בר-סמך של 95% 1.44-6.34; P = .04). בקרב בנות, לעומת זאת, לא היה קשר בין הפרעת הספקטרום האוטיסטי לזמן מסך.

לסיכום, בקרב בנים נמצא כי משך זמן מסך ממושך יותר בגיל שנה נקשר באופן מובהק עם הפרעת הספקטרום האוטיסטי בגיל 3 שנים. עם העלייה המהירה בשימוש במכשירים ברחבי העולם, יש צורך בסקירת ההשפעות הבריאותיות של זמן מסך על פעוטות, וכן לשלוט במידה ומשך זמן המסך מוגזם.

מקור:

Kushima M, Kojima R, Shinohara R, et al. Association Between Screen Time Exposure in Children at 1 Year of Age and Autism Spectrum Disorder at 3 Years of Age: The Japan Environment and Children’s Study. JAMA Pediatr. 2022;176(4):384–391. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.5778

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעות הספקטרום האוטיסטי,  מסכים,  זמן מסך,  אוטיזם
תגובות