• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
מחקרים

פרכוסים בזמן חימום מחדש קשורים בפגיעה התפתחותית ניורולוגית

ילודים לאחר תשניק שפרכסו במהלך תקופת החימום מחדש בסיכון מוגבר לתמותה או מוגבלות לאחר שנתיים

04.04.2022, 15:35
תינוק (צילום: אילוסטרציה)
תינוק בפגייה. העברת פג בין בתי חולים מסכנת את חייו (צילום: אילוסטרציה)

ידוע כי היפותרמיה, לעומת טמפרטורה תקינה, מפחיתה תמותה או מוגבלות באנצפלופתיה היפוקסית איסכמית ביילודים. עם זאת, קיים מעט מידע על פרכוסים בזמן החימום מחדש והתוצאים הקשורים להם. מטרת המחקר לקבוע האם פרכוסים אלקטרוגרפים צפוייים להתרחש יותר בזמן חימום מחדש לעומת התקופה המקדימה והאם הם קשורי בתוצאים פתולוגים ביילודים עם תשניק המקבלים טיפול באמצעות היפותרמיה.

בעבודה זו שתוצאותיה פורסמו בכתב העת JAMA Neurology בוצע מחקר עוקבה מקונן עבור פעוטות במרכז לקירור מיטיבי באוניס קנדי שריבר, המכון הלאומי לבריאות הילד והתפתחות האדם (NICHD) שנרשמו לניסוי רשת מחקר לילודים מדצמבר 2011 ועד דצמבר 2013 עם מעקב של שנתיים. היילודים חולקו לשתי קבוצות כאשר בראשונה (A) בוצע קירור ל72 שעות ובשניה (B) קירור ל120 שעות. הניסוי העיקרי כלל 364 פעוטות, מתוכם 194 סוננו, 10 סירבו להשתתף ו-120 ענו לקריטריוני ההכללה שהוגדרו מראש. סך הכל היו נתונים מלאים אודות תמותה או נחות ל-112 (90%) מהמשתתפים. ניתוח נתונים בוצע מינואר 2018 ועד לינואר 2020.

הקלטות של משרעת אלקטרואנצפלוגרם סדרתיות הושוו בין 12 השעות לפני החימום לבין 12 השעות בזמן החימום. שני קוראי אלקטרואנצפלוגרם עיוורים לקבוצות הטיפול ולתקופת החימום זיהו פרכוסים אלקטרוגרפים. יחס סיכויים ורווח בר סמך של 95% הוערכו לאחר ביצוע התאמה למרכז, פרכוסים קודמים, עומק הקירור וחומרת האנצפלופתיה.

התוצא העיקרי היה פרכוס אלקטרוגרפי בזמן תקופת החימום שהחלה לאחר 72 או 120 שעות לעומת 12 השעות שקדמו לה. תוצאים משניים כללו תמותה או מגבלה בינונית או חמוד בגיל 18 עד 22 חודשים. השערת המחקר הייתה שפרכוסים בזמן תקופת החימום מחדש קשורה ביחס סיכויים גבוה יותר לתוצאים פתולוגים התפתחותיים-נוירולוגים.

סך הכל 120 ילודים (70 זכרים [58%]) נרשמו למחקר (66 בקבוצה A ו-54 בקבוצה B, גיל ההריון הממוצע היה 39 שבועות (סטיית תקן של שבוע). הייתה הסכמה מצויינת בין בודקים שונים (κ, 0.99) לגבי זיהוי הפרכוסים. זוהו יותר פרכוסים אלקטרוגרפים בתקופת החימום מחדש לעומת התקופה המקדימה (בקבוצה A,י27% לעומת 14%; p=0.001; בקבוצה B,י21% לעומת 10%; p=0.03). יחס סיכויים מותאם (רווח בר סמך 95%) לתדירות הפרכוסים בזמן תקופת החימום מחדש היו בקבוצה Aי2.7 (1.0-7.5) ובקבוצה Bי3.2 (0.9-11.6). התוצא של תמותה או הגבלה בינונית חמורה בגיל שנתיים היה שכיח יותר באופן מובהק בפעוטות עם פרכוסים אלקטרוגרפים בתקופת החימום מחדש (סיכון יחסי [רווח בר סמך 95%], 1.7 [1.25-2.37]) לאחר ביצוע התאמה למצב בסיסי מבחינת פרכוסים, אנצפלופתיה ומרכז.

הממצאים המעידים על כך שסיכון מוגבר לפרכוסים אלקטרוגרפים בזמן תקופת החימום מחדש קשור בתמותה או מוגבלות בגיל שנתיים מדגישים את הנחיצות שבניטור באמצעות אלקטרואנצפלוגרם בזמן תקופת החימום מחדש בילודיים בסיכון.

מקור:

Association of Increased Seizures During Rewarming With Abnormal Neurodevelopmental Outcomes at 2-Year Follow-up: A Nested Multisite Cohort Study. JAMA Neurol. 2021 Oct 18. doi: 10.1001/jamaneurol.2021.3723. Epub ahead of print. PMID: 34661629.

נושאים קשורים:  מחקרים,  היפותרמיה,  אנצפלופתיה היפוקסית איסכמית,  פרכוס
תגובות