• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
מחקרים

שכיחות מום לבבי בילדים שסבלו משבץ קריפטוגני

מחקר מצא כי בילדים שאובחנו עם שבץ קריפטוגני נמצא שיעור גבוה יותר של חלון סגלגל פתוח (PFO) לעומת ילדים עם שבץ מסיבה ידועה או ילדים בריאים מקבוצת הביקורת

20.02.2022, 17:55

מטרת המחקר, אשר פורסם בכתב העת 'Neuorology', הייתה לקבוע האם קיים קשר מובהק בין חלון סגלגל פתוח (PFO: Patent Foramen Ovale) לבין שבץ מוחי בילדים. לצורך כך, החוקרים השוו את שכיחות ה- PFO ומאפייניו אל מול סיכון הישנות השבץ. ההשוואה נעשתה בין שלוש קבוצות שונות: קבוצה של 25 ילדים שאובחנו עם שבץ עורקי איסכמי קריפטוגני, קבוצה נוספת של 54 ילדים עם שבץ עורקי איסכמי מסיבה ידועה, וקבוצת ביקורת של 209 נבדקים בריאים.

במחקר חד-מרכזי בוצעה אנליזת מקרה-ביקורת פרוספקטיבית. תקופת המחקר ערכה 14 שנה, וכללה ילדים שאובחנו עם שבץ עורקי איסכמי באמצעות דימות. בעת אירוע השבץ, הילדים היו בני בני 29 ימים ועד 18 שנים. קבוצת העוקבה עברה הערכה מלאה של גורמי הסיכון לשבץ, כולל אקו לב מסוג TTEי(Transthoracic Echocardiogram) ולפחות מעקב אחד אחר index stroke. שני סוקרים בלתי תלויים העריכו באופן סמוי מאפיינים לסיכון גבוה ל-PFO ואת נוכחותו.

ההערכה הקרדיאלית, כולל בדיקת האקו, הושוותה מול קבוצת ילדים בריאים. הקבוצות השוו באמצעות המבחן המדויק של פישר (Fisher's exact test). הישנות השבץ או אירוע מוחי חולף נקבעה באמצעות מודל הסיכונים הפרופורציונליים (מודל קוקס).

מתוך 154 ילדים שאובחנו לראשונה עם שבץ איסכמי, 79 נמצאו מתאימים לקריטריוני המחקר. 25 מהילדים אובחנו עם שבץ קריפטוגני, ואצל 54 ילדים גורם השבץ היה ידוע. בהשוואה לקבוצה בה הגורם היה ידוע (5.6%, 3, p = 0.009) ובהשוואה לקבוצת הביקורת (11.5%, 24, p = 0.03), שכיחות ה-PFO הייתה גבוהה יותר בקבוצת השבץ הקריפטוגני (28%, 7). יש לציין כי לא נמצא הבדל מובהק בהימצאות שאנט מימין לשמאל ומפרצת בין-עלייתית (Atrial Septal Aneurysm).

מעקב אחר הקבוצות נעשה בתקופת החציון, שהיא 29.0 חודשים. בהשוואה בין קבוצות הילדים עם וללא PFO, לא נמצא הבדל בשכיחות הישנות השבץ לאחר שנתיים (יחס הסיכונים 2.0, רווח בר-סמך של 95% 0.4-9.3, p = 0.39).

החוקרים מסכמים כי בילדים עם שבץ קריפטוגני נמצאה שכיחות גבוהה יותר של PFO, זאת בהשוואה לילדים עם שבץ מסיבה ידועה, ובהשוואה לקבוצת הביקורת. נוכחות PFO לא נמצאה כקשורה לסיכון גבוה יותר להישנות השבץ. יש צורך במחקרים נוספים שיסייעו לקבוע את הטיפול האופטימלי למניעה שניונית בילדים עם שבץ קריפטוגני ו-PFO.

מקור:

Shih, E. K., Beslow, L. A., Natarajan, S. S., Falkensammer, C. B., Messe, S. R., & Ichord, R. N. (2021). Prevalence of patent foramen ovale in a cohort of children with cryptogenic ischemic stroke. Neurology. https://doi.org/10.1212/wnl.0000000000012892

נושאים קשורים:  מחקרים,  שבץ איסכמי,  חלון סגלגל פתוח,  שבץ בילדים
תגובות