• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
מחקרים

האם צפייה במסכים מעכבת את ההחלמה מזעזוע מוח?

נמצא כי צפייה במסכים מאריכה את משך התסמינים לאחר זעזוע מוח במתבגרים ובוגרים צעירים

30.01.2022, 16:33

נכון לביצוע מחקר זה יש מחסור במידע על מנת לקבוע המלצות בנוגע למשך זמן מסך המותר לילדים לאחר זעזוע מוח. מטרת המחקר הייתה לבחון האם צפייה במסך במהלך 48 השעות הראשונות לאחר זעזוע מוח משפיעה על משך התסמינים של אירוע זה.

המחקר בוצע בשיטה אקראית מבוקרת במחלקות לרפואה דחופה לילדים ומבוגרים במרכז רפואי שלישוני בין התאריכים יוני 2018 ועד פברואר 2020. הנבדקים כללו מדגם של מטופלים בגילאי 12 עד 25 שהתייצגו במחלקות לרפואה דחופה תוך 24 שעות מאירוע של זעזוע מח. החוקרים פנו ל-162 נבדקים, מהם 22 תאמו לתנאי אי-ההכללה, 15 נבדקים סירבו להשתתף ויתר 125 הנבדקים השתתפו במחקר.

הנבדקים הוקצו אקראית לשתי קבוצות מחקר: קבוצה שאושר לה לצפות במסכים וקבוצה שנאסר עליה לצפות במסכים למשך 48 שעות לאחר אירוע זעזוע המוח. התוצא העיקרי שנבדק היה משך זמן עד חלוף התסמינים, והוגדר לפי ציון של 3 נקודות ומטה במדד PCSSי(Post-Concussive Symptom Scale). הנבדקים נערכו על פי מדד PCSS, אשר הינו מדד הכולל 22 תסמינים ולכל תסמין ניתן ציון בין 0 (לא קיים) לבין 6 (חמור), מידי יום למשך 10 ימים. החוקרים השתמשו בעקומות קפלן-מאייר ומודלים לרגרסיה על שם COX על מנת להשוות בין שתי הקבוצות. החוקרים ביצעו מבחן Wilcoxon rank sum test בכל יום עבור מטופלים אשר השלימו את מבדק ה-PCSS, עד חלוף התסמינים או עד סיום תקופת המחקר.

מתוך 125 הנבדקים שעברו זעזוע מוח 64 היו ממין זכר (51.2%) והגיל הממוצע עמד על 17±3.4 שנים. 66 מהנבדקים הוקצו אקראית לקבוצה שאושרה להם צפייה במסכים לעומת 59 נבדקים שצפייה במסכים נאסרה עליהם. מודל הרגרסיה על שם COX שכלל את קבוצת המחקר והשיוך המגדרי של המטופלים מצא כי צפייה במסכים מעלה את ההסתברות לעיכוב בהחלמה עד אחר משך המעקב של מחקר זה (יחס סיכונים של 0.51, רווח בר-סמך של 95%, 0.29-0.9).

91 נבדקים נכללו במבחן Wilcoxon (47 מקבוצה הצפייה ו-44 מקבוצת הימנעות מצפייה). הקבוצה שהותר לה לצפות במסכים הציגו משך החלמה ארוך באופן מובהק וחציון המשך עמד על 8 ימים (טווח בין-רבעוני של 3 עד 10< ימים) לעומת 3.5 ימים (טווח בין-רבעוני של 2 עד 10< ימים; p=0.03) בקבוצת ההימנעות מצפייה במסכים. משך הצפייה החציוני המדווח בקבוצה שהותר לה לצפות במסכים עמד על 630 דקות (טווח בין רבעוני של 415-995 דקות) במהלך תקופת המחקר, לעומת 130 דקות (טוו בין-רבעוני של 61-275 דקות) בקבוצת ההימנעות ממסכים.

מסקנת החוקרים הייתה כי הימנעות מצפייה במסכים בתקופת ההחלמה מזעזוע מוח עשויה לקצר את משך התסמינים. ביצוע מחקר רב-מרכזי יכול לסייע בהערכה נוספת של ההשפעה של משך זמן מסך על ההחלמה מזעזוע מוח.

מקור:

Macnow T, et al. (2021) “Effect of Screen Time on Recovery From Concussion: A Randomized Clinical Trial.” JAMA Pediatrics, November 2021. Vol. 175, Issue 11, p. 1124–1131. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.2782

נושאים קשורים:  מחקרים,  זעזוע מוח,  מסכים,  טראומה,  החלמה
תגובות