• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
מחקרים

האם התערבות מניעתית בתינוקות יכולה למנוע את אבחונם עם אוטיזם?

התערבות מניעתית מוקדמת עבור ילדים עם תסמינים מוקדמים של ASD בגיל 9 חודשים הצליח להפחית את שיעור הילדים שאובחנו עם ASD בגיל 3 שנים

11.11.2021, 15:48
תינוק צופה במסך טלפון חכם (צילום: אילוסטרציה)

עבור ילדים ותינוקות עם אוטיזם (Autistic Spectrum Disorder - ASD) בדרך כלל מתחילים התערבויות רק לאחר האבחון. עד כה אף מחקר שהחל התערבות קודם לאבחון ב-ASD לא הראה השפעה על תוצאים אבחוניים. מטרת המחקר הייתה לבחון את יעילותם של התערבויות מניעתיות עבור התחלת ASD במהלך השלב המקדים של המחלה.

המחקר בוצע בשיטה אקראית, עם סמיות ומדרג יחיד המתבצע בשני מרכזי מחקר באוסטרליה (פרת', מלבורן). הנבדקים הוקצו אקראית לקבוצת התערבות מניעתית ולקבוצת הטיפול הרגיל. החוקרים ביצעו בדיקות סקר בקהילה על מנת לגייס 104 תינוקות בגילאי 9 עד 12 חודשים המציגים התנהגויות מוקדמות המקושרות להתפתחות של ASD בהמשך, כפי שנמדדו על ידי Social Attention and Communication Surveillance-Revised. הגיוס בוצע בין התאריכים 9 ליוני 2016 ועד ה-30 למרץ 2018. המשך מעקב בוצע עד 15 לאפריל 2020.

התינוקות הוקצו אקראית ביחס של 1:1 לקבלת התערבויות מניעתיות בנוסף לטיפול הרגיל או לקבלת טיפול שגרתי בלבד, למשך חמישה חודשים. בקבוצת טיפולי המניעה, ההתערבות כללה סדנה בת 10 מפגשים בנושא תקשורת חברתית בעזרת iBASIS-Video Interaction to Promote Positive Parentingי(iBASIS-VIPP). הטיפול השגרתי כלל את השירותים הניתנים על ידי רופאי הקהילה.

התינוקות נבדקו בתחילה (גיל משוער של 12 חודשים), בסוף ההתערבות (גיל משוער של 18 חודשים), בגיל שנתיים ובגיל שלוש. תוצא עיקרי שנבדק היה מדד משולב וסמוי לחומרת התנהגות אופיינית ל-ASD (combined blinded measure of ASD behavior severity) על פני ארבע נקודות הערכה. תוצאים שניוניים היו אבחנה קלינית סמויה של ASD בגיל 3 ומדדי התפתחות הילד. ניתוחים נרשמו מראש וכללו מבחנים חד-צדדיים עם שיעורי α של 0.05.

מתוך 104 התינוקות שהשתתפו במחקר, 50 פעוטות (גיל ממוצע של 12.4±1.93 חודשים, מהם 38 בנים [76%]) קיבלו התערבות מניעתית של iBASIS-VIPP בנוסף לטיפול השגרתי (תינוק אחד הוחרג לאחר ההקצאה האקראית), ו-53 פעוטות (גיל ממוצע של 12.38±2.02 חודשים, מהם 32 בנים [60.4%]) אשר קיבלו טיפול שגרתי בלבד. מתוך כלל הנבדקים במחקר, 89 מהם (45 מקבוצת iBASIS-VIPP ו-44 בקבוצת הטיפול השגרתי) עברו הערכה נוספת בגיל 3 שנים. תוצאות המחקר הדגימו כי התערבות iBASIS-VIPP הוביל להפחתה בחומרת התסמינים של ASD (שטח בין העקומות של -5.53, רווח בר-סמך של 95%, -∞ עד -0.28; p=0.04). הפחתה של הסיכויים להגדרת ASD בגיל 3 שנים נמצא עבור קבוצת iBASIS-VIPP (3 מתוך 45 משתתפים [6.7%]) לעומת קבוצת הטיפול השגרתי (9 מתוך 44 נבדקים [20.5%]; יחס סיכויים של 0.18, רווח בר-סמך של 95%, 0-0.68; p=0.02). מספר הדרוש לטיפול (Number Needed to Treat - NNT) על מנת להפחית את האפיון של ASD עמד על 7.2. שיפור בהיענות המטפל לתוצאי שפה נצפו עבור קבוצת iBASIS-VIPP.

מסקנת החוקרים הייתה כי קבלת טיפול התערבותי מניעתי עבור ASD מגיל תשעה חודשים, במדגם של תינוקות המציגים סימנים מוקדמים של ASD, הביא להפחתת חומרת תסמיני ASD במהלך הילדות המוקדמת. בנוסף, התערבות זו הפחיתה את הסיכויים לאבחון עם ASD בגיל 3 שנים.

מקור: 

Whitehouse AJO, et al. (2021) “Effect of Preemptive Intervention on Developmental Outcomes Among Infants Showing Early Signs of Autism: A Randomized Clinical Trial of Outcomes to Diagnosis.” JAMA Pediatrics, November 2021. Vol. 175, Issue 11:e213298. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.3298

נושאים קשורים:  מחקרים,  אוטיזם,  ASD
תגובות