• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
מחקרים

כיצד משפיע משק הברזל ב-CSF על ההתפתחות של ילודים שעברו PHH?

חוקרים מצאו כי רמות הטרנספרין והפריטין ב-CSF של ילודים שעברו ניקוז CSF עקב הידרוצפלוס לאחר דימום, קשורות להתפתחות המוטורית, הקוגניטיבית והשפתית של ילדים אלה בגיל שנתיים

19.09.2021, 12:27
ילוד, תינוק. אילוסטרציה

אחד מסיבוכי הפגות הינו פגיעה מוחית והידרוצפלוס לאחר דימום מוחי תוך-חדרי שכולל דימום במטריקס הגרמינאלי (GMH-IVH). אחד הגורמים המעורבים בפתוגנזה של תופעה זו הינו הברזל. עם זאת, טרם התברר האם פינוי תוך-חדרי חיצוני או אנדוגני של חלבוני מסלול הברזל משפיע על התוצאים בקבוצה זו.

במחקר פרוספקטיבי רב-מרכזי שפורסם בכתב העת Annals of Neurology עקבו החוקרים אחרי מטופלים שסבלו מהידרוצפלוס לאחר דימום (PHH) שטופלו באופן קבוע וזמני באמצעות נקז לצורך ניקוז CSF, ועברו בגיל שנתיים את מבדק ה-Bayley Scales of Infant Development-III.

החוקרים ניתחו את החלבונים הקשורים למשק הברזל בנוזל חוט השדרה (CSF), והשוו את רמתם לגודל החדרים ולתוצאים הנוירו-התפתחותיים.

במחקר נכללו 37 מטופלים, בגיל היריון חציוני משוער של 25 שבועות בזמן הלידה, ו-65% מהם היו בנים. בנוזל חוט השדרה החדרי, זוהתה ירידה ברמת ההמוגלובין, הברזל, הבילירובין הכולל והפריטין בין הניקוז הזמני והקבוע. לעומת זאת, לא נמצא שינוי ברמה ב-CSF של הטרנספרין, הצרולופלזמין, ההפטוגלובין וההפסידין, וברמות ההמופקסין ב-CSF אף חלה עליה בין הניקוז הזמני לקבוע.

גודל החדר לאחר הניקוז הקבוע היה קשור לעלייה ברמת הפריטין ב-CSFי(p = 0.015) ובירידה בהמופקסין (p = 0.007).

לא נמצא קשר בין רבות החלבונים ב-CSF לאחר הניקוז הזמני לבין התוצאים, אך לעומת זאת נמצא כי רמה גבוהה של טרנספרין ב-CSF לאחר הניקוז קבוע הייתה קשור לשיפור התוצא הקוגניטיבי (p = 0.015).

ראוי לציין כי שינויים בחלבוני משק הברזל ב-CSF לאורך הזמן, כגון ירידה ברמת הפריטין ועליה ברמת הטרנספרין, היו קשורים בהתאמה לשיפור קוגניטיבי (p = 0.04) ומוטורי (p = 0.03), וכן לשיפור קוגניטיבי (p = 0.04), שפתי (p = 0.035), ומוטורי (p = 0.008).

לסיכום, שינויים לאורך הזמן ברמות הטרנספרין והפריטין  ב-CSF קשורים לשיפור התוצאים הנוירו-התפתחותיים בקרב ילודים שסבלו מהדירוצפלוס לאחר דימום. ממצאים עלה עשויים לשפוך אור על ולסייע בהבנת הפתוגנזה המובילה לתוצאים שליליים לאחר PHH.

מקור: 

Strahle, JM et al. Annals of Neurology. 2021 Aug;90(2):217-226.doi: 10.1002/ana.26133

נושאים קשורים:  מחקרים,  הידרוצפלוס,  דימום תוך-חדרי,  נקז,  ברזל,  טרנספרין,  פריטין
תגובות