• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
מחקרים

האם ניתן לנבא נזק נוירולוגי בפגים בעזרת ביומרקרים?

נמצא קשר בין רמות גבוהות של נוירופילמנטים מסוג NfL בשבועות הראשונים לחייהם של פגים לבין רטינופתיה של פגות והפרעות נוירולוגיות נוספות בגיל שנתיים

27.07.2021, 11:35

רמות חופשיות של שרשראות קלות של נוירופילמנטים (Neurofilament light-NfL) ו-glial fibrillary acidic proteinי(GFAP) בזרם הדם הינן חשובות בתהליכים של פגיעה מוחית במבוגרים. עם זאת, לא נבדק הקשר בין רמות אלו בפגים ותוצאים של נזק מוחי באוכלוסיה זו.

במחקר שתוצאותיו פורסמו בדקו את רמות NfL ו-GFAP לאחר הלידה של פגים ולמשך 15 שבועות, וחקרו את הקשר בין ביומרקרים אלו לבין תמותת יילודים ותוצאים נוירו-התפתחותיים בגיל שנתיים. המחקר בוצע במתכונת מחקר עוקבה המבוסס על שלושה מחקרים קליניים שכללו 221 פגים (108 [48.9%] בנות) שנולדו לפני 32 שבועות להריון (ממוצע של 26.5±2.1 שבועות, משקל לידה ממוצע של 896±301 גרם), מהשנים 1999 ועד 2015. מתוך 221 יילודים אלו בדקו את התוצאים הנוירו-התפתחותיים של 120 מהם. מידע נאסף מטיפול נמרץ יילודים ממרכזיים שלישוניים בערים; גטברג, לונד ואופסאלה בשבדיה. ניתוח הנתונים בוצע במהלך החודשים ינואר ועד אוקטובר 2020.

התוצאים העיקריים שנבדקו היו רטינופתיה של פגים (Retinopathy of Prematurity - ROP), דימום תוך-חדרי (Intraventricular Hemorrhage - IVH), מדדי Bayley Scales of Infant Development II and III בגיל שנתיים. מדדים אלו, בהתחשב ברמות NfL ו-GFAP בסרום, נותחו בעזרת רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית, נמדד בעזרת יחס סיכויים (Odds Ratio - OR), וניתוח ROC. כמו כן מדדו גם את השטח שתחת העקומה (Area Under the Curve - AUC).

תוצאות המחקר הדגימו כי רמות NfL בסרום עלו לאחר הלידה, ונותרו גבוהים למשך 4 שבועות לאחר הלידה, ולאחר מכן ירדו לרמות נמוכות עד שבוע 12 (רמות חציוניות של NfL - בלידה: 58.8 ננוגרם/ליטר [טווח 11.5-1371.3]; בשבוע 1: 83.5 [14.1-952.2]; בשבוע 4: 24.4 [7-306]; בשבוע 12: 9.1 [3.7-57]). לפי מודל רגרסיה לוגיסטית בינארית-מתוקננת לפי גיל הריון בלידה, ציון סטיית תקן של משקל לידה, ציון APGAR ב-5 דק' ואופן הלידה - שטח תחת העקומה של NfL בגיל שבועיים עד 4 שבועות נמצא קשור באופן עצמאי לכל רמה של ROP (יחס סיכויים של 4.79, רווח בר סמך של 95%, 2.17-10.56; p<0.001). בניתוח גישוש מתוקנן לגיל הריון בלידה ומין, שטח תחת העקומה של NfL בגיל שבועיים עד 4 שבועות נמצא קשור, באופן עצמאי, לתוצא נוירו-התפתחותי שלילי בגיל שנתיים מתוקנן (יחס סיכויים, לכל עלייה של 10 יחידות NfL - 1.07, רווח בר סמך של 95%, 1.02-1.13; p=0.01). עם זאת לא נמצא קשר מובהק בין רמות GFAP לבין תמותת יילוד או תוצאים נוירו-התפתחותיים.

מסקנת החוקרים הייתה כי רמות גבוהות של NfL בסרום במהלך השבועות הראשונים של החיים של פג נמצא קשור להתפתחות ROP ותוצאים נוירו-התפתחותיים שליליים בגיל שנתיים. החוקרים הסיקו כי יש לחקור עוד את הקשר בין רמות NfL לבין התפתחות כלי דם במערכת העצבים בהמשך החיים של אלו שנולדו פגים.

מקור: 

Ulrika Sjöbom, et al. (2021) “Analysis of Brain Injury Biomarker Neurofilament Light and Neurodevelopmental Outcomes and Retinopathy of Prematurity Among Preterm Infants” Jama Open Network, April 2021. Vol. 4, Issue 4:e214138. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.4138

 

נושאים קשורים:  מחקרים,  פגים,  הפרעות נוירו-התפתחויות,  ביומרקרים
תגובות