• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
התפתחות מוחית

התפתחות תקינה של מבנה המוח אצל מתבגרים אשר מקבלים טיפול ב-HIV

במחקר זה נמצא כי טיפול אנטירטרוויראלי ארוך טווח לא הפריע בצורה משמעותית להתפתחות התקינה של המוח אצל מתבגרים אשר נדבקו ב-HIV סביב לידתם

09.06.2021, 16:59
סריקת PET של המוח (צילום: אילוסטרציה)

במחקרים אשר נערכו לאחרונה, נמצא כי המוח של ילדים אשר נדבקו ב- HIV סביב לידתם (PHIV) מכיל פחות נפח של חומר לבן ואפור, יותר איזורים של היפראינטנסיות חומר לבן (WMH) ומידה פחותה של יציבות חומר לבן. במחקר זה ביקשוש החוקרים לבחון האם הבדלים אלה משתנים לאורך זמן.

החוקרים בצעו בדיקת MRI למטופלים ממאגר המחקר NOVICE לאחר 4.6±0.3 שנים, ומדדו את נפח החומר הלבן והאפור, נפח ה-WMH ואת יציבות החומר הלבן. החוקרים השוו את שיעורי השינויים בין הקבוצות, תוך התאמה לפי מאפיינים של מין וגיל הנבדק. החוקרים בדקו את תחום הסטייה ההתפתחותית, וחקרו את הקשר של השינויים הללו להתפתחות הקוגניטיבית.

תוצאות המחקר הראו כי 20 מתוך 31 (65%) מטופלים חיוביים ל-PHIV, ו-20 מתוך 37 (54%) משתתפים שליליים ל-HIV עברו מעקב MRI. הקבוצות לא נבדלו באופן משמעותי מבחינת מאפייני גיל ומין. החוקרים מצאו כי לאורך זמן לא היו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות מבחינת נפח חומר לבן ו-WMH ומבחינת יציבות החומר הלבן (P>0.1). כמו כן, הנפח הכולל של חומר אפור היה קטן באופן משמעותי אצל המטופלים מקבוצת ה-PHIVי(P=0.078), אך הבדל זה הפך לחסר משמעות סטטיסטית לאחר שנוספו לחישוב התאמות לגובה (P=0.112). במחקר לא נמצא קשר להפרעות בהתפתחות הקוגניטיבית אצל מתבגרים עם PHIV.

החוקרים סיכמו כי בסך הכל, טיפול אנטירטרוויראלי ארוך טווח לא השפיע באופן משמעותי על ההתפתחות הנורמלית של מבנה המוח אצל מתבגרים אשר נדבקו ב-HIV סביב לידתם.

מקור: 

Van den Hof, Malon  et. al (2021) AIDS DOI:  10.1097/QAD.0000000000002873

נושאים קשורים:  התפתחות מוחית,  קוגניציה,  איידס,  טיפול אנטירטרוויאלי,  מחקרים
תגובות