• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
כאב ראש

שחרור ילדים ממיון עם אבחנה של כאב ראש והסיכון לאבחון חמור יותר

0.5% מהילדים ששוחררו מחדר מיון עם אבחנה ראשית של כאב ראש אובחנו תוך חודש עם אבחנה חמורה יותר כמו יתר לחץ דם תוך גולגלתי שפיר, בצקת מוחית ופרכוסים

19.11.2020, 14:30

כאבי ראש היא אחת מהתלונות הנפוצות בקרב ילדים המגיעים לחדר המיון והיא עשויה להיות כתוצאה מאבחנות חמורות נוירולוגיות או שאינן נוירולוגיות (SNNDs - serious neurologic and nonneurologic diagnoses). במחקר הנוכחי החוקרים רצו לאפיין את הילדים ששוחררו מחדר המיון לאחר פניה בגין כאבי ראש ואובחנו עם SNNDs בביקור חוזר.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רב מרכזי רטרוספקטיבי שכלל מידע מתוך 45 בתי חולים של ילדים בין ה-1 באוקטובר, 2015, עד ה-31 במרץ, 2019. במחקר השתתפו ילדים (עד גיל 18 שנים) ששוחררו מחדר המיון עם אבחנה ראשית של כאב ראש, ולא נכללו ילדים עם אבחנה מקבילה או קודמת של SNNDs או ניתוחי מוח. בהמשך, החוקרים זיהו את שיעורי וסוגי האבחנות של SNNDs תוך 30 ימים מהביקור הראשון והשוו את השיעורים האלה לאלה שנצפו בקבוצות הביקורת שהוגדרו כמטופלים ששוחררו עם אבחנות של שיעול, כאב בחזה, כאב בטן ותלונות הקשורות לרקמות רכות.

תוצאות המחקר הראו כי מתוך 121,621 משתתפים שנכללו במחקר (57% נשים, חציון הגיל 12.4 שנים, טווח בין רבעוני: 8.8-15.4), 608 (0.5%, רווח בר סמך 95%: 0.5-0.5%) אובחנו ב-SNNDs תוך 30 ימים. מרבית הילדים אובחנו בביקור החוזר הראשון (80.8%) ו-37.5% אובחנו תוך 7 ימים.

החוקרים מצאו כי ה-SNNDs הנפוצים ביותר שאובחנו היו יתר לחץ דם תוך גולגלתי שפיר, בצקת ולחץ תוך מוחי ופרכוסים. כמו כן, נמצא כי יחס גדול יותר של מטופלים עם SNNDs עברו הדמיית מוח, בדיקות דם ובדיקת נוזל שדרה בהשוואה לאלה שהיו ללא SNNDsי(P<0.001 עבור כל אחת מהבדיקות). עוד נמצא, כי היחס של SNNDs בקרב מטופלים שקיבלו אבחנה של כאבי ראש (0.5%) היה גבוה יותר בהשוואה לקבוצות הביקורת (0.0-0.1%) (P<0.001 עבור כל אחת מהקבוצות).

החוקרים הסיקו כי 0.5% מכלל הילדים ששוחררו מחדר המיון עם אבחנה של כאב ראש אובחנו ב-SNNDs תוך 30 ימים. על כן, הם סברו כי האתגר נותר במאמץ נוסף לזיהוי מטופלים בסיכון.

מקור: 

Zhou, A.Z. et al. (2020) Pediatrics 146,5.

נושאים קשורים:  כאב ראש,  חדר מיון,  אבחנות חמורות,  ביקור חוזר,  מחקרים
תגובות