• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
טרשת נפוצה

טרשת נפוצה בילדים: מאפיינים וחומרת מחלה

במחקר עוקבה זה נבדקו מודלים שונים להערכת החומרה והמוגבלות בטרשת נפוצה בילדים

18.11.2020, 15:54
אשפוז ילדים. אילוסטרציה

מטרת המחקר הייתה לאפיין את חומרת המחלה ותפוצת המוגבלות בטרשת נפוצה בילדים (Pediatric-onset multiple sclerosis ,POMS), על מנת לפתח סקלת מודלים מיטבית למדידת מוגבלות. החוקרים ביצעו ניתוח רטרוספקטיבי לציוני המוגבלות שניתנו ל-873 אנשים עם POMS ממרכזים שונים. נתוני המחקר הושוו לנתונים שפורסמו בעבר בקרב מבוגרים עם טרשת נפוצה.

המחקר בוצע באמצעות ניתוח רטרוספקטיבי של נתונים שנאספו מ-12 מרכזי טרשת נפוצה בילדים בארה"ב באופן פרוספקטיבי. החולים סווגו לפי מספר השנים מאז שהתסמינים הראשונים הופיעו עבור הערכת EDSSי(Expanded Disability Status Scale). בנוסף, הציון של חומרת טרשת נפוצה (pediatric MS severity score, Ped-MSSS) חושב לפי קריטריונים שפותחו על ידי Roxburgh et al בשנת 2005.

במחקר הוערכו 873 חולים בסך הכל. בכל נקודת זמן בקבוצת המחקר 52%, 19.4% ו-1.5% מכלל החולים הגיעו ל-EDSS של 2.0, 3.0 ו-6.0, בהתאמה. השוואה בין ציוני Ped-MSSS וציוני MSSS למבוגרים שפורסמו בעבר הראו התקדמות איטית יותר של Ped-MSSS עם פערים הולכים וגדלים בין ציון EDSS שהיה גבוה יותר ופערים בין השנים מאז האבחנה. בקבוצת ה-POMS, ציוני העשירון של ה-EDSS של 2.0, 3.0 ו-6.0 היו 8.00 / 9.46 / 9.94 7.86 / 9.39 / 9.91 ו-7.32 / 9.01 / 9.86 לאחר שנתיים, 5 ו-10 שנים בהתאמה. הגורמים הבולטים שחזו את התקדמות המחלה הן במודלים של EDSS והן של Ped-MSSS היו "האם הייתה אי פעם הישנות מוטורית", ו-EDSS בשנה הראשונה. ציוני ה-SDMTי(Symbol Digit Modalities Test) היו בקורלציה הפוכה עם משך המחלה הפעילה והציון התפקודי של המוח.

החוקרים מסכמים שילדים עם POMS מציגים ציוני EDSS נמוכים יותר בהשוואה למבוגרים עם טרשת נפוצה. שימוש במודל Ped-MSSS עשוי להוות אלטרנטיבה לניקוד של EDSS למטרת הערכה קלינית של חומרת המחלה ומוגבלותיה.

מקור: 

Pediatric-onset multiple sclerosis, Expanded Disability Status Scale, pediatric MS severity score Santoro J.D. et al. (2020), Neurology In Press

נושאים קשורים:  טרשת נפוצה,  ילדים,  חומרה,  מוגבלות,  מודל,  מחקרים
תגובות