• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
אוטם מוחי

עירויי דם מפחיתים הישנות של אוטם מוחי בילדים עם אנמיה חרמשית

אוטמים מוחיים שקטים הם הפגיעה הנוירולוגית השכיחה ביותר בילדים עם אנמיה חרמשית; מחקר מצא כי טיפול קבוע בעירויי דם מפחית היארעותם

26.08.2014, 06:44

אוטמים מוחיים שקטים הם הפגיעה הנוירולוגית השכיחה ביותר בילדים עם אנמיה חרמשית והם קשורים באוטמים חוזרים (שבץ או אוטם שקט). ישנה סברה לפיה מתן עירויי דם באופן קבוע מפחית את ההיארעות של אוטמים חוזרים. מטרתו של מחקר זה היתה לבחון את הסברה הזו.

196 ילדים, בני 5-15 שנים (10 שנים בממוצע) הוקצו רנדומלית לקבלת עירויי דם קבועים או טיפול שגרתי (מעקב). הילדים היו ללא שבץ קודם, אולם עם עדות לאוטם מוחי שקט קודם לפי בדיקת MRI, וללא פגיעה נוירולוגית בעקבות הלזיות שנצפו.

משך המעקב היה 3 שנים (חציון). בקבוצת העירויים, 6 מתוך 99 עברו אוטם חוזר (אוטם מוחי שקט או שבץ) [6%] לעומת 14 מתוך 97 [14%]. היארעות אוטם חוזר היתה 2.0 ו-4.8 למאה שנים בקבוצות העירוי לעומת קבוצת הביקורת, בהתאמה. היארעות זו תואמת יחס שיעור היארעות של 0.41 (רווח בר סמך 95%; 0.12-0.99, p=0.04).

החוקרים מסיקים, שטיפול קבוע בעירויי דם בילדים שסובלים מאנמיה חרמשית מפחית את ההיארעות של אוטמים מוחיים חוזרים.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
DeBaun MR, Gordon M, McKinstry RC, et al. Controlled Trial of Transfusions for Silent Cerebral Infarcts in Sickle Cell Anemia. N Engl J Med. 2014; 371:699-710.

נושאים קשורים:  אוטם מוחי,  אנמיה חרמשית,  ילדים,  עירויי דם,  פגיעה נוירולוגית,  מחקרים
תגובות