• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
עובר

אותרו מוקדי התפתחות לקויה בקורטקס בקרב ילדים שלקו באוטיזם

בבדיקות שלאחר המוות מצאו החוקרים מוקדים של התארגנות שכבתית והתמיינות לקויה בקורטקס במוחם של ילדים שסבלו מאוטיזם

03.04.2014, 09:12

התפתחות מוחית לקויה, בשלבים מוקדמים, קשורה בהתפתחות אוטיזם. לפי בדיקות פתולוגיות, נראה כי עודף נוירונים בקורטקס הפרה-פרונטלי בתקופת העוברות, אצל ילדים עם אוטיזם, גורם להתפתחות מוחית לקויה.

באמצעות נתיחות שלאחר המוות, בדקו חוקרים רקמות מוח מילדים בני 2-15 שסבלו מאוטיזם וכאלו שלא סבלו. החוקרים השתמשו בטכניקות של RNA in situ hybridization, תוך בדיקת פאנל של מרקרים, על מנת לאפיין את המיקרו-מבנה של הקורטקס. נבדקו מרקרים לנוירונים, תאי גליה וכן גנים הקשורים באוטיזם ברקמה הפרה-פרונטלית, טמפורלית ואוקסיפיטלית.

החוקרים איתרו מוקדים של דיסאורגניזציה נוירונלית, אך לא גליאלית, בקורטקס הפרה-פרונטלי והטמפורלי ב-10 מתוך 11 ילדים שסבלו מאוטיזם, ובילד אחד מתוך 11 ילדים שלא סבלו מאוטיזם. נצפתה הטרוגניות בין הילדים בנוגע לסוג התאים שסידורם היה אבנורמלי במוקדים הללו, וכן בנוגע לשכבות שהכי הושפעו. לא נמצאה שכבה שהיתה כולה נטולת מוקדי דיסאורגניזציה. הסימנים הברורים ביותר לדיסאורגניזציה נצפו בשכבות 4 ו-5.

החוקרים מסכמים, כי במחקר מצומצם זה נמצא, שאצל מרבית הילדים שסבלו מאוטיזם היו מוקדים של התארגנות שכבתית לקויה בקורטקס. מידע זה תומך במידע קודם לפיו רגולציה לא תקינה על ההתפתחות השכבתית במוח ועל תהליך ההתמיינות של נוירונים בתקופת העוברות קשורה בהתפתחות אוטיזם.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Stoner R, Chow ML, Boyle MP, et al. Patches of Disorganization in the Neocortex of Children with Autism. N Engl J Med. 2014; 370:1209-1219

נושאים קשורים:  עובר,  אוטיזם,  מוח,  נוירונים,  מחקרים
תגובות