• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
אסטמה

סטרואידים בשאיפה הניתנים לילדים משפיעים על גובהם בגיל מבוגר

טיפול בסטרואידים בשאיפה עקב אסטמה בילדות גרם לירידה של כ-1.2 ס"מ בגובה בגיל מבוגר

19.09.2012, 08:54

סטרואידים בשאיפה מומלצים לטיפול באסטמה בגיל הילדות. ידוע כי טיפול טרם ההתבגרות המינית מפחית את קצב הגדילה לגובה, וגורם לירידה של 0.5–3 ס"מ בגובה (בממוצע כ-1 ס"מ) במהלך שנות הטיפול הראשונות, כאשר בהמשך הגדילה חוזרת לקצב התקין. במחקר זה נבחנה השפעת הטיפול בסטרואידים בשאיפה בילדות על הגובה בגיל מבוגר.

אחות מודדת גובה לילד (אילוסטרציה)

אחות מודדת גובה לילד (אילוסטרציה)

מחקר CAMPי(Childhood Asthma Management Program) היה מחקר מבוקר אקראית, שאליו גויסו 1,041 משתתפים בני 5–13 בשנים 1993–1995. למשתתפים הוקצה אקראית טיפול ב-budenoside בשאיפה (במינון של 400ug ליום), טיפול ב-nedocromil בשאיפה (במינון של 16mg ליום), או טיפול בפלסבו. לאחר השלמת המחקר (שכלל בממוצע 4.3 שנות מעקב) נמשך מעקב אחר קצב הגדילה של המשתתפים. גובהם של 943 מהמשתתפים (90.6%) נמדד בגיל ממוצע של 24.9±2.7 שנים.

הגובה הסופי הממוצע של המשתתפים היה 171.1 ס"מ בקבוצת המטופלים ב-budenoside, לעומת 172.1 ס"מ בקבוצת המטופלים ב-nedocromil ו-172.3 ס"מ בקבוצת המטופלים בפלסבו. נמצא הבדל מובהק בין הגובה הסופי של המטופלים ב-budenoside לבין גובה המטופלים בפלסבו (P=0.001), אך לא בין המטופלים ב-nedocromil למטופלים בפלסבו.

השפעת הטיפול ב-budenoside על הגובה בגיל מבוגר הייתה גדולה יותר בקרב נשים (ירידה של 1.8 ס"מ, P=0.001) מאשר בקרב גברים (ירידה של 0.8 ס"מ, P=0.1). השפעת budenoside על הגובה הסופי לא נמצאה תלויה באופן מובהק בגיל הגיוס למחקר, במוצא האתני או במשך מחלת האסטמה עד תחילת ההשתתפות במחקר, אם כי הירידה בגובה הייתה משמעותית יותר בקרב משתתפים שהיו צעירים יותר בתחילת המחקר.

בקרב משתתפים שטופלו בפועל במינון גדול יותר של budenoside נמצאה ירידה גדולה יותר בגובה הסופי (ירידה של 0.1 ס"מ לכל עלייה של 1 מיקרוגרם לקילוגרם משקל במינון, P=0.007).

החוקרים מסכמים כי הירידה בקצב הגדילה בשנים הראשונות לטיפול בסטרואידים בשאיפה בילדים טרם גיל ההתבגרות אכן מתבטאת בירידה בגובה בגיל מבוגר. עם זאת, יש לשקול חיסרון זה של הטיפול אל מול יתרונותיו המוכחים בטיפול באסטמה. יש להשתמש במינון הנמוך ביותר של סטרואידים בשאיפה המאפשר שליטה בסימפטומים, על מנת לצמצם את ההשפעה על הגובה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Kelly et al.; Effect of Inhaled Glucocorticoids in Childhood on Adult Height, N Engl J Med. 2012 Sep 6;367(10):904-12

נושאים קשורים:  אסטמה,  סטרואידים בשאיפה,  budenoside,  מחקרים
תגובות