• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל
ADHD

תרופות לטיפול ב-ADHD אינן מעלות את הסיכון לאירועים קרדיווסקולאריים

מחקר רטרוספקטיבי גדול שבוצע במימון ה-FDA בחן את החשד שתרופות לטיפול ב-ADHD מעלות את הסיכון לאירועים קרדיווסקולאריים משמעותיים ולא מצא עלייה בסיכון

12.12.2011, 09:35

תרופות לטיפול ב-ADHD נרשמות לטיפול במעל 2.7 מיליון ילדים בארה"ב בכל שנה, ועד כה השימוש בהן נחשב בטוח. לאחרונה דווח על כמה אירועים קרדיווסקולאריים חמורים בקרב המשתמשים בתרופות אלו, וכתוצאה מכך הועלו חששות לגבי בטיחות השימוש בהן. חששות אלו גרמו להפסקת השימוש ב- extended-release mixed amphetamine salts בקנדה (השימוש בהן חודש בהמשך). בארה"ב המליצו שלוש ועדות מייעצות של ה-FDA על הוספת "אזהרת קופסה שחורה" לגבי סטימולנטים.

דיווחים על תופעות לוואי בעקבות שימוש בתרופות הם מקור יעיל לזיהוי תרופות שאינן בטוחות לשימוש, אך הם אינם מאפשרים הערכה מהימנה של מידת הסיכון, שהייתה מטרתו של מחקר זה.

המחקר כלל שימוש במידע מתוך בסיסי הנתונים של ארבע תכניות ביטוח מרחבי ארה"ב. אירועים קרדיווסקולאריים (מוות פתאומי המיוחס לגורם קרדיווסקולארי, התקף לב או שבץ) זוהו על פי תביעות תכנית הביטוח או רישומי מוות ונבחנו על פי הרשומות הרפואיות. המחקר כלל משתמשים בתרופות לטיפול ב-ADHD (שכללו methylphenidate,יdexemethylphenidate,יdextroamphetamines,יamphetamine salts,יatomoxetine,יpemoline) בני 2–24 שזוהו מתוך בסיסי הנתונים, וכן קבוצת ביקורת שכללה עד שני מבוטחים בגילים הרלוונטיים שלא השתמשו בתרופות אלו ונבחרו אקראית עבור כל אחד מהמשתמשים. במחקר נכללו גם משתתפים הסובלים ממומים כרוניים בלב. בסה"כ נכללו 1,200,438 משתתפים, בגיל ממוצע של 11.1 שנים, ומשך המעקב הממוצע היה 2.1 שנים, כך שנכללו מעל 2.5 מיליון שנות אדם.

המשתמשים בתרופות חולקו למשתמשים פעילים (במהלך התקופה שבין תאריך תחילת המרשם ועד מועד סיום הכמות שנרשמה, עם 7 ימי חפיפה), ומשתמשים בעבר (לאחר הפסקת שימוש פעיל עד תום המעקב).

בקרב משתמשים פעילים נמצאה נטייה מוגברת לצריכת שירותי בריאות, לתחלואה פסיכיאטרית, לשימוש בתרופות פסיכוטרופיות, לאסטמה, לפרכוסים ולמומי לב מולדים.

בסה"כ זוהו 81 אירועים קרדיווסקולאריים משמעותיים – כלומר 3.1 אירועים ל-100,000 שנות אדם. ארועים אלו כללו 33 מקרי מוות פתאומי, 9 התקפי לב ו-39 אירועי שבץ. הסיכון היחסי לאירוע קרדיווסקולארי משמעותי היה 0.75 בקרב משתמשים פעילים (95%CI 0.31-1.85) ו-1.03 בקרב משתמשים בעבר (95%CI 0.57-1.89).

החוקרים מסכמים כי התוצאות אינן מצביעות על סיכון מוגבר לאירועים קרדיווסקולאריים משמעותיים בעקבות שימוש בתרופות לטיפול ב-ADHD. כיוון שמספר האירועים המועט בכלל האוכלוסייה הגביל את הכוח הסטטיסטי של המחקר, הגבול העליון של רווח הסמך אינו מאפשר שלילה של הכפלה של הסיכון, אך גם במקרה כזה העלייה המוחלטת בסיכון תהיה קטנה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:

Cooper et. al., ADHD Drugs and Serious Cardiovascular Events in Children and Young Adults, N Engl J Med. 2011 Nov 17;365(20):1896-904.

נושאים קשורים:  ADHD,  אירועים קרדיווסקולריים,  מחקרים,  הפרעות קשב וריכוז
תגובות