• יו"ר: פרופ' יורם נבו
  • מזכירת האיגוד: ד"ר איילת הלוי
  • גזבר האיגוד: פרופ' אלי שחר
  • חבר ועד: ד"ר עדי ארן
  • חברת ועד: ד"ר אנדראה ניסנקורן
  • חברת ועד: פרופ' אביבה פתאל

החדשות

02.12.2018, 17:03
17.11.2018, 22:18
15.11.2018, 10:02
08.11.2018, 11:50
08.11.2018, 11:37
16.08.2018, 17:01